Grad Kutina
Čišćenje
Čišćenje
Hrvatski srednji sloj ;)
Snimanje filma
Snimanje filma

Poštovani posjetitelji,

Naša web stranica je u postupku nadogradnje. Molimo Vas za još strpljenja da to odradimo do kraja. Sve što je do sada bilo dostupno na web stranici je i sada dostupno, a plan je još proširiti obavijesti.

S poštovanjem, Udruga Unuk

Studijsko putovanje 6 i 7 listopada u Austriji.

 

 Udruga nezaposlenih u Kutini organizirala je dvodnevni posjet organizaciji Chance B sa sjedištem u Gleisdorfu u Austriji.

 

 

 

 

 

Osim članova udruge, volontera,studijskom posjetu prisustvovali su i predstavnici Županije i Grada Kutine. Studijski posjet organiziran je u sklopu projekta „Kutina – jačanje socijalne uključenosti starijih“ s ciljem upoznavanja primjera dobre prakse u domeni pružanja socijalnih usluga. Naime, organizacija Chance B ima široku lepezu socijalnih usluga koje pruža te bogato iskustvo u planiranju i razvoju socijalne politike. Svi posjetitelji tako su imali priliku čuti iz prve ruke kako je započeo proces deinstitucionalizacije socijalnih usluga čemu se stremi i u Hrvatskoj tako da je ovakav studijski posjet svakako dragocjeno iskustvo za sve OCD-ove koji se bave pružanjem socijalnih usluga.

 

Tijekom prvog dana posjeta veći naglasak bio je na teorijskom dijelu  kako bi se posjetitelji bolje upoznali s počecima i poviješću nastanka ideje Chance B te ukratko s područjem djelovanja. Drugi dan bio je rezerviran za praktičnu stranu, odnosno, upoznavanje s infrastrukturom i načinom djelovanja na licu mjesta. Tijekom svih izlaganja i prezentacija svi su imali prilike postaviti pitanja predavačima na koja su oni rado odgovarali, što je rezultiralo velikom interesu i broju postavljenih pitanja.

 

Prvo predavanja otvorio je osnivač organizacije Chance B Franz Wolfmayer koji je predstavio 30-godišnji rad organizacije od svojih početaka tijekom 80-tih godina do današnjih dana. Tako su svi posjetitelji imali prilike čuti kako je jedan OCD započeo s pružanjem socijalnih usluga, s kojim problemima su se morali suočiti, kako su morali mijenjati zakonodavstveni okvir i kako su započeli svoje dugo putovanje prema onome što danas predstavljaju.

 

Također je izloženo i koliko zaposlenih organizacija danas ima, kako se financiraju, s kime moraju koordinirati kako bi se rad uspješno nastavio te ukupan financijski iznos koji je potreban za pružanje usluga na ovakvom nivou. Spomenuta je velika važnost fiskalne decentralizacije koja veće mogućnosti ostavlja lokalnim zajednicama naspram središnje države. Naglašeno je da se sve usluge pružaju individualizirano, u ovisnosti od toga što svaki pojedini klijent treba te da se usluge uvijek pružaju u domu, a ne u instituciji. Svaka pomoć započinje razgovorom s obitelji kako bi se točno utvrdile potrebe. Važno je napomenuti kako organizacija Chance B usluge pruža neovisno o dobi klijenta, a obuhvaćeni su svi uzrasti.

Nakon izlaganja g. Wolfmayera, studijski posjet nastavljen je predstavljanje programa pomoći za obitelji koje imaju člana s posebnim potrebama. Naime, kroz rad s klijentima, došlo se do saznanja da obiteljima treba pružiti pomoć kako bi se na neki način „odmorili“ od svakodnevne brige i skrbi za člana obitelji koji takvu ponoć treba. Navedenu uslugu predstavila je voditeljica takvih usluga, Barbara Ertl.

 

Posljednje izlaganje prvog dana posjeta bilo je rezervirano za predstavljanje projekta „U starosti ostati kod kuće“ kojeg je predstavila voditeljica projetka Sylvia Reitbauer.

Drugi dan posjeta započeo je predstavljanjem usluga zdravstvene njege i socijalnih usluga u kući. Objašnjeno je kako se usluge pružaju, na koji način funkcionira financiranje, kako se nabavlja oprema potrebna za pružanje njege i pomoći u kući, snose li klijenti određeni trošak te koje struke i kvalifikacija zaposlenici koji pružaju navedene usluge moraju biti.

 

Posjet je zatim nastavljen na terenu, odnosno u radionici organizacije Chance B gdje su zaposlene osobe s posebnim potrebama, dugotrajno nezaposlene osobe te osobe koje nemaju šanse za zaposlenje na tržištu rada, dakle određeni vid socijalnog poduzetništva. Radionice su organizirane u nekoliko grupa, poput drvne radionice, šivačnice itd. Posjetitelji su se imali prilike upoznati s radom, proizvodima i načinu njihovog plasiranja i prodaje.

 

Nakon posjeta radionicama, predstavljen je program organiziranog stanovanja koji u Gleisdorfu čini 20 stanova u dva stambena objekta. Objašnjeno je kako izgleda i kako je koncipiran program organiziranog stanovanja, koji su ciljevi, na što korisnici imaju prava, ali i koje su njihove obveze. Tijekom izlaganja svi su imali prilike i razgledati jednu stambenu jedinicu za korisnike ovog programa.

Studijski posjet završen je izlaganjem voditeljice stanovanja i volonterskog rada, Sonje Kreitzer. Predstavljena je uloga volonterskog rada u organizaciji Chance B, kako se može postati volonterom, koje su njihove prava i obveze te je dana kratka usporedba s hrvatskim zakonodavstvom u području volonterstva. Također su prikazane i manifestacije koje volonteri organiziraju u svrhu osvješćivanja javnosti.